Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Tatsiana Luksha 1997 BLR 35 01:07:00 00:12:09 00:00:26 00:33:39 00:00:21 00:20:25
2 Katsiaryna Rusak 2003 BLR 30 01:08:06 00:13:09 00:00:28 00:33:32 00:00:27 00:20:30
3 Valiantsina Zeliankevich 1999 BLR 86 01:10:36 00:11:00 00:00:30 00:37:45 00:00:28 00:20:53
4 Safiya Kryvetskaya BLR 95 01:13:05 00:13:13 00:00:27 00:35:36 00:00:28 00:23:21
5 Natallia Slabadzianiuk BLR 87 01:22:46 00:13:47 00:00:30 00:42:09 00:00:27 00:25:53
6 Alena Tsimashenka BLR 182 01:23:46 00:18:14 00:01:05 00:37:50 00:00:34 00:26:03
7 Anastasiya Silivonchyk 2003 BLR 94 01:26:42 00:15:38 00:00:52 00:40:20 00:00:43 00:29:09