Name NF Discipline ADRV Substance Period of Ineligibility
Igor Polyanskiy RUS Triathlete Presence EPO 10 Aug, 2021 - 10 Aug, 2024 (3 Years)
Shokhruh Yunusov UZB Triathlete Presence DHCMT and Mildronite 07 Jan, 2020 - 07 Jan, 2024 (4 years)
Alexander Bryukhankov RUS Triathlete Use EPO 26 Aug, 2021 - 26 Aug, 2024 (3 years)
Vladimir Turbayevskiy RUS Triathlete Use EPO 06 Jan, 2021 - 06 Jan, 2025 (4 Years)